หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
ตำบลท่าเสาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 29,400 ไร่ หรือประมาณ 47.04 ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลบางคลาน
ตำบลท่านั่ง
อำเภอโพทะเล
อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,522 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28

หญิง จำนวน 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,806 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 95.40 คน / ตารางกิโลเมตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกลุ่ม น้ำท่วมถึงไม่มีภูเขา
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์บริหารส่วนตำบลท่าเสา จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และ ค้าขายแยกเป็น

อาชีพทำนา ร้อยละ 82.42

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4.79

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5.75

อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 7.04
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าเสา 384 423 807 285  
2   บ้านหนองดง 396 421 817 235
  3   บ้านยี่มุ่ย 224 231 455 150  
4   บ้านพังน้อย 311 336 647 243
  5   บ้านบางพล้อ 234 230 464 464  
6   บ้านจระเข้ไห้ 76 84 160 41
  7   บ้านวังตาด้วง 151 169 320 96  
8   บ้านยางหลวง 288 329 617 218
  9   บ้านหนองลี 119 116 235 74  
    รวม 2,183 2,339 4,522 1,806