หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการฝึกอบรมการสานภาชนะของใช้จากเส้นพลาสติกแก่สตรีแม่บ้านตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมณฑา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองดงพร้อมชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ส่วนควบเสียง มีความยาวของเสียงตามสายไม่น้อยกว่า 2,800 เมตร โดยมีรายละเอียดและรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดวังตาด้วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกทุ่ง (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้างด้านหน้า) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หนองหญ้าปล้อง ต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 962.50 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพนิมิตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 701 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้างด้านหน้า) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14