หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^

ประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ห [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประชาคมในพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [ 27 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
รายงานการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประชุม อพปร. [ 27 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 23 
No Gife Policy [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
ราคากลางประปาหมู่ที่ 5 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-02 [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินง [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
 
 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังโมกข์ สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนจากพายุโนรู ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสระบรเพ็ด ตำบ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.เนินมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะกอก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำน [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ขอประชาสัมพันธุ์แผ่นพับผู้สัมพันธ์ อาหาร [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคูณ โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่ว [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังโมกข์ ช่วยเหลือ และขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.ป่ามะคาบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที ๓๓/๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าหลวง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่าหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหล [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
นวัตกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดดร ด้วยปากกาอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 124 
กองทุุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกอง [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 159 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 199 
ระเบียบกองทุุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 157 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 169 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน กองทุน ปี 2563 ฉบั [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 134 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 150 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน ประจำปี 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 89 
ประชุมอนุมัติแผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 188 
กองทุุน สปสช อบต.ท่าเสา จัดทำแผนสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 170 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 166 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อติดตามการดำเนินโ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 209 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ได้ประชุมติดตามโครงการ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 181 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 360 


ซื้อค่าอาหารกลางวัน ศพด.นครไชยบวร เดือนตุลาคม 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่อง ยู เอช ที ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]

 

 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
(พจ0023.5/11121 ลว 29 ก.ย.65) ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข(พจ0023.5/11121 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3821 ลว 29 ก.ย.65 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (พจ 0023.3/ว 3821 ลว 29 ก.ย.65)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร

วนอุทยานนครไชยบวร
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 


การประชุมเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 52 


ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยยายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมการมีส่วนร่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 57 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับกรมราชทัณจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนให้กับครอบครัวผู้ต้องขัง [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 59 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ร่วมกับผู้นำท้องถ่ินท้องที่มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 


กาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ท่าเสา ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับราษฏร [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 49 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมมอบทุนผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเสา [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 266 
 
กระดานสนทนา(Q&A)
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 101  ตอบ 9  
โอนย้าย (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 99  ตอบ 1  
เรียนถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเสา เปิดทำการเมื่อไร่ค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 1  
 
  
   
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าเสา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
อบต.ท่าเสา Smart City
เริ่มนับ วันที่ 5 พ.ย. 2555
 
 
E-Service