หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประชาคมในพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [ 27 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
รายงานการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประชุม อพปร. [ 27 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 14 
No Gife Policy [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ราคากลางประปาหมู่ที่ 5 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-02 [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินง [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
 
 
ทต.เนินมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลเนินมะกอก (ครั้งที่2) เรื่องขายรถยนต์ราชกาที่หมดความจำเป็นใช้ [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทธาช่วงที [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทธาช่วงที [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทธาช่วงที [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประชาสัมพันธ์การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประช [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลาไหล โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บางลาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบปร [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินปอ โครงการ 19,090 ต้น ปลูกป่าลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีกำแพง [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทธาช่วงที [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนพิพิธพัฒนาช่วงท [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 6ก.ค.65 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนพิพิธเมตตา ช่วง [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
นวัตกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดดร ด้วยปากกาอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 109 
กองทุุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกอง [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 168 
ระเบียบกองทุุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 141 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน กองทุน ปี 2563 ฉบั [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 114 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 134 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน ประจำปี 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
ประชุมอนุมัติแผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 178 
กองทุุน สปสช อบต.ท่าเสา จัดทำแผนสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 160 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 152 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อติดตามการดำเนินโ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 197 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ได้ประชุมติดตามโครงการ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 169 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 351 


ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครไชยบวร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธี [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ประ [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (มอก.) ขนาด 0.90x0.90x1.00 เมตร ภายในถนน [ 23 มิ.ย. 2565 ]

 

 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 กศ. มท 0816.3/ว2065  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การเพิกถอนชื่อบริษัท เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด นายนิรันดร์ สืบจากโกสีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.สมงาม และนายสาเม็ง ปักขีพันธ์ ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2066  [ 6 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2057  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน (ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว2050 [เอกสาร]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2051  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2053  [ 6 ก.ค. 2565 ]
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2052 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
 
พจ0023.3/ว 2674 ลว 6 ก.ค. 65 การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง (พจ0023.3/ว 2674 ลว 6 ก.ค. 65)  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2672 ลว 6 ก.ค.65 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี (พจ 0023.3/ว 2672 ลว 6 ก.ค.65)  [ 6 ก.ค. 2565 ]    ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร

วนอุทยานนครไชยบวร
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 


การประชุมเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 42 


ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยยายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมการมีส่วนร่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 47 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับกรมราชทัณจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนให้กับครอบครัวผู้ต้องขัง [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 49 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ร่วมกับผู้นำท้องถ่ินท้องที่มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 


กาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ท่าเสา ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับราษฏร [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมมอบทุนผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเสา [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
 
กระดานสนทนา(Q&A)
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 86  ตอบ 9  
โอนย้าย (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 88  ตอบ 1  
เรียนถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเสา เปิดทำการเมื่อไร่ค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 1  
 
  
   
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าเสา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
อบต.ท่าเสา Smart City
เริ่มนับ วันที่ 5 พ.ย. 2555
 
 
E-Service