หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^

ประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ห [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประชาคมในพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [ 27 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
รายงานการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประชุม อพปร. [ 27 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 17 
No Gife Policy [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ราคากลางประปาหมู่ที่ 5 [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.44-02 [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 74 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินง [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
 
 
อบต.คลองทราย ครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่เกิดในฤดูฝน ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ป่ามะคาบ ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภั [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน วันที่16ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานโยธา,งานไฟฟ้าและงานป้องกัน ออกปฎิบัติงาน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 16 ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกปฎิบัติงาน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 16ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่16ส.ค.65 เจ้าหน้าที่งานสวน กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวดง [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งท [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แหลมรัง คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.พิจิตร เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอไกร สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่3 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาจ่าย [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคูณ กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียร [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการโครงการ ประ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 74 
นวัตกรรม ลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดดร ด้วยปากกาอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
กองทุุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานกอง [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 181 
ระเบียบกองทุุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 141 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 150 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่่าเสา ขอประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน กองทุน ปี 2563 ฉบั [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 122 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 142 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชาสัมพันธ์ แผนการเงิน ประจำปี 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
ประชุมอนุมัติแผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 180 
กองทุุน สปสช อบต.ท่าเสา จัดทำแผนสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 163 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 156 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อติดตามการดำเนินโ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 203 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ได้ประชุมติดตามโครงการ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 174 
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเสา ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 354 


ซื้อต้นไม้พร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ 49-017 (3038 สวนมะม่วง-หนองขอน) ขนาดกว้า [ 11 ส.ค. 2565 ]

 

 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
 
พจ0023.5/ว 253 ลว 15 ส.ค. 65 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบอำนวยการ (กรม)(พจ0023.5/ว 253 ลว 15 ส.ค. 65)  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 3179 ลว 15 ส.ค. 65 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(เพิ่มเติม)(พจ0023.5/ว 3179 ลว 15 ส.ค. 65)  [ 15 ส.ค. 2565 ]    ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร

วนอุทยานนครไชยบวร
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 


การประชุมเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 47 


ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยยายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 30 


กิจกรรมการมีส่วนร่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 51 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับกรมราชทัณจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนให้กับครอบครัวผู้ต้องขัง [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ร่วมกับผู้นำท้องถ่ินท้องที่มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 


กาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ท่าเสา ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับราษฏร [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 


นายก อบต.ท่าเสา ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมมอบทุนผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเสา [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
 
กระดานสนทนา(Q&A)
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 94  ตอบ 9  
โอนย้าย (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เรียนถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเสา เปิดทำการเมื่อไร่ค่ะ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 1  
 
  
   
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าเสา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
อบต.ท่าเสา Smart City
เริ่มนับ วันที่ 5 พ.ย. 2555
 
 
E-Service