หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
  
 


นายสมบุญ ศักดี
กำนันตำบลท่าเสา
 
 


นายสยาม จิตรมะกล่ำ
สารวัตรกำนันตำบลท่าเสา


นางสาวเรณู ศักดี
สารวัตรกำนันตำบลท่าเสา


นายภาณุวัฒน์ เสวกมหารี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางสุกัญญา เพชรประกอบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1


นางประทุม กลิ่นโท
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1


นายวิรัส คล้อยสวาท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายชำนาญ กลิ่นเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2


นายพชรพล จูแพ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2


นายเทพนิมิตร แช่มมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3