หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 


นายทองสุข ยอดสิลป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 0801192508
 


นายชัยวัฒน์ เพชรฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 0848152205


นางศศิธารา แอมโคก
เลขานุการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 0634652391
 
 


นางสาววิไลวรรณ บุญอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 1
โทร : 0850544815


นายฐิติพล ยอดสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 2
โทร : 0987573771


นายวันชัย ทะละ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 3
โทร : 0872091411


นายทองสุข ยอดสิลป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 4
โทร : 0801192508


นางสาวพัชนรินทร์ ยิ้มละมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 5
โทร : 0896386807


นางสาวบุปผา นิลนบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 6
โทร : 0626637535


นายมานิตย์ จิ๋วแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 7
โทร : 0827693483


นายบุญเหลือ จูแพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 8
โทร : 0869057414


นายชัยวัฒน์ เพชรฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 9
โทร : 0848152205