หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 


นายทองสุข ยอดศิลป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 080-119-2508
 


นายชัยวัฒน์ เพชรฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 084-815-2205


นางศศิธารา แอมโคก
เลขานุการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 063-465-2391
 
 


นางสาววิไลวรรณ บุญอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 1
โทร : 085-054-4815


นายฐิติพล ยอดสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 2
โทร : 098-757-3771


นายวันชัย ทะละ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 3
โทร : 087-209-1411


นายทองสุข ยอดศิลป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 4
โทร : 080-119-2508


นางสาวพัชนรินทร์ ยิ้มละมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 5
โทร : 089-638-6807


นางสาวบุปผา นิลนบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 6
โทร : 062-663-7535


นายมานิตย์ จิ๋วแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 7
โทร : 082-769-3483


นายบุญเหลือ จูแพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 8
โทร : 086-905-7414


นายชัยวัฒน์ เพชรฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา หมู่ที่ 9
โทร : 084-815-2205