หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 


นางพรไสว จิตรมะกล่ำ
ประธานสภา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าเสา
 


นายประเสริฐ พ่วงรอด
รองประธานสภา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าเสา


นายภาณุพล เต็งริกานนท์
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าเสา
 
 


นายอนัน ทองชุบ
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายเทิดศักดิ์ ไม้งาม
สมาชิก อบต.หมู่ 1


นายฐิติพล ยอดสิน
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายสมเกียรติ กลั่นกลิ่น
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายสุเนตร ชื่นอารมณ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายดาวเรือง เจิมท่า
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายไพศาล ต๋าอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ 4


น.ส.ศุโภควะดี ศักดิ์ดี
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นางดารณี บุรุษชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ 6