หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แจ้งประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แจ้งประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร อบต.ท่าเสา ประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน อบต.ท่าเสา พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2