หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรับโอน(ย้่าย) พนักงานส่วนตำบล [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ท่าเสา พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริการท้องถ่ิน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.ท่าเสา ปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาฯ ปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้า่ราชการการเมืองฝ่่ายบริหาร ปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ อบต.ท่าเสา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)