หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือ การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประการการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล ปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3      4