หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ท่าเสา [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS [ 31 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม อบต.ท่าเสา [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2