หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ อบต.ท่าเสา เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2