หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
เกียรติบัตร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นางมณทิชา เผ่าสวัสดิ์
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564
 
เกียรติบัตร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นางสกุลตลา ตุ้มทอง
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านเกษตรกรรม ประจำปี 2564
 
เกียรติบัตร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นางบัวรอย คล้ายพุ่ม
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านอาหารพื้นบ้าน ประจำปี 2564
 
เกียรติบัตร
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายจรุณ วิจิตรวงษ์
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
 
เกียรติบัตร
 

ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
นางอัญชัน เพชรฤทธิ์
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านหัตกรรม ประจำปี 2564
 
เกียรติบัตร
 

ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
นายสะอาด กะปุระ
ได้รับการเชิดชูเกียรติขึ้นทะเบียนเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าเสา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564