หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
 
สภาพสังคมของตำบลท่าเสา มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านอยู่ร่วมกัน ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
       

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99.45
หมายเหตุ

สถานีอนามัยประจำตำบล อยู่ในเขตเทศบาล

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน อยู่ในเขตเทศบาล
 

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

สถานีดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง
หมายเหตุ : อยู่ในเขตเทศบาลท่าเสา
       

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง