หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจรุณ ศรีรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 097-9425172
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศศิธารา แอมโคก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 0634652391


นายนรินทร์ภัทร์ เจนชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
โทร : 097-165-1915


นางสาวณัฏฐาปนีย์ นนทสี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-973-8757


นางสาวณัฏฐาปนีย์ นนทสี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวนการกองคลัง
โทร : 081973-8757


นางสาวนันท์นลิน ศรีเพ็ญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 098-763-8237