หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 


นายภาณุพล เต็งริกานนท์
ปลัด อบต.ท่าเสา
 
 


นายอนพัท เจนชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวณัฏฐาปนีย์ นนทสี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอรพิน หนองม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวประภาพรรณ์ จันทร์เม้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนวลนภา อินทนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวกัญยาณี รักศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณรงค์ฤทธิ์ อัครสูริย์
พนักงานขับรถยนต์