หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 


นางศศิธารา แอมโคก
ปลัด อบต.ท่าเสา
โทร : 063-465-2391
 
 


นายอนพัท เจนชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-1651915


นางสาวณัฏฐาปนีย์ นนทสี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-973-8757


นางสาวอรพิน หนองม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-2133787


นางสาวประภาพรรณ์ จันทร์เม้า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกัญยาณี รักศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-1594821


นายณรงค์ฤทธิ์ อัครสูริย์
พนักงานขับรถ(ทักษะ)


นางสาวจงกล ศักดิ์ดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล