หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวาง จัดทำและใช้ผังเมืองเป็นตัวชี้นำให้การพัฒนาจังหวัดพิจิตร
 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
จัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และส่งเสริม การใช้สารชีวภาพและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 
สนับสนุนการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวข้าว
 
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ