หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ตาม อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเกือบจะครบทุกครัวเรือน มีเพียงบาง ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ ห่างไกลออกไปจากกลุ่มบ้านเท่านั้น ที่ยังไม่มี ไฟฟ้าใช้เนื่องจากการไฟฟ้าขยายเขตไปไม่ถึง
หมายเหตุ
หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีไฟฟ้า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (เอกชนรับจ้างอยู่ในเขตเทศบาล)

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
 

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 15 แห่ง

โรงสีชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ลูกเสือชาวบ้าน+อปพร. จำนวน 124 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จำนวน 51 คน

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 55 คน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มีสภาพทาง ภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ไม่มี พื้นที่เป็นภูเขาสูงมีบางส่วนที่เป็นเขตป่าไม้คือ วนอุทยาน นครไชยบวร