หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ท่าเสา
วัดหนองดง
วนอุทยาน
นครไชยบวรท่าเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
1
2
3
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเสา ^^ บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม^^
 
   
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ และปลูกผักปลอดสารพิษ
 
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
 
พัฒนา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ
 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สนับสนุนและ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการป้องกันระงับโรคติดต่อ
 
สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่